Fotograf: Maxim Thoré / Bildbyrån

Två premiärmatcher i SBL uppskjutna

Matcherna Nässjö Basket–Södertälje BBK samt Umeå BSKT–Jämtland Basket som skulle ha spelats den 20 oktober skjuts upp på grund av Covid19-smitta i trupperna.

Svenska Basketbollförbundets Tävlingsutskott tog den 16 oktober 2020 beslut om att bifalla två ansökningar om uppskjutning av matcher från Nässjö Basket samt Umeå BSKT. Nya speldatum för dessa matcher kommuniceras senare.

Här kan du läsa Svenska Basketbollförbundets Tävlingsutskotts beslut för de två matcherna:
“Tävlingsutskottet (TU) tillämpar Aktivitetsprotokoll Covid-19 version 20201009 som grund för sitt beslut. Grundinställningen är att matcherna ska genomföras enligt gällande spelschema. TU har, efter skriftlig begäran från en förening, möjlighet att skjuta upp eller ställa in match men kommer att vara restriktiva i sin bedömning. Ju fler spelare lagen har på sina spelklarlistor, desto större sannolikhet att matcherna kan genomföras eftersom truppen då är mindre känslig för enstaka sjukdomsfall. Det är därför önskvärt att föreningarna i största möjliga mån vinnlägger sig om att föra upp fler spelare på sina spelklarlistor än de tolv som idag är kravet.

Begäran om uppskjuten match med tillhörande skriftliga intyg från läkare har inkommit tidigare än 48 timmar innan uppkast, TU kommer därför att behandla begäran från Nässjö Basket samt Umeå BSKT.”

Matchen Nässjö Basket – Södertälje BBK, SBL Herr, 20/10 2020
Under vecka 41 har flera spelare i Nässjö Basket insjuknat. 11 spelare har, efter test, konstaterats smittade av Covid-19. Detta innebär att, Nässjö Basket inte kommer att ha tillgång till tillräckligt antal spelare till matchen Nässjö Basket – SBBK den 20/10.

Efter konsultation med smittskyddsläkare har TU därför beslutat att matchen Nässjö Basket – SBBK den 20/10 skjuts upp.

Nässjö Baskets nästkommande match är schemalagd den 23 oktober. TU kommer den 20 oktober att begära in aktuell och kompletterande information från Nässjö Basket för att ta ett beslut kring huruvida den matchen blir uppskjuten eller inte.

Matchen Umeå BSKT – Jämtland Basket, SBL Herr, 20/10 2020
Under vecka 41 har flera spelare i Umeå BSKT insjuknat. I nuläget har 6 spelare, efter test, konstaterats smittade av Covid-19. Flera av de övriga spelarna har visat symtom för Covid-19 men svar på testerna har inte kommit än. Enligt smittskyddsläkaren i region Västerbotten är det högst sannolikt att fler spelare kommer att konstateras med Covid-19. Detta medför att Umeå BSKT inte kommer att ha tillgång till tillräckligt antal spelare till matchen Umeå BSKT – Jämtland den 20/10.

Efter konsultation med smittskyddsläkare har TU därför beslutat att matchen Umeå BSKT – Jämtland den 20/10 skjuts upp.

Umeå BSKT:s nästkommande match är schemalagd den 23 oktober. TU kommer den 20 oktober att begära in aktuell och kompletterande information från Umeå BSKT för att ta ett beslut kring huruvida den matchen blir uppskjuten eller inte.

Källa: Svenska Basketbollförbundet

Dela inlägget