Fotograf: Kenta Jönsson / Bildbyrån

KLART: Södertälje slipper poängavdrag

Här är Tävlingsutskottets beslut angående Södertälje Kings ansökan om arbetstillstånd för Auston Barnes.

Bakgrund:

Södertälje Kings skrev den 3 december 2017 ett kontrakt med Auston Barnes för perioden 5 december 2017 till säsongsslut 2018. Kontraktet inkluderar en klausul som gav Södertälje Kings möjlighet att bryta kontraktet senast den 31 januari 2018. Denna klausul utnyttjas dock inte av Södertälje Kings. Den 5 december ansökte Södertälje Kings om arbetstillstånd hos Migrationsverket. Migrationsverket gav ett positivt förhandsbesked, vilket Södertälje Kings skickade till SBBF som underlag för att erhålla spelarlicens, vilket även erhölls. Migrationsverket beviljade den 15 december 2017 Auston Barnes arbetstillstånd för perioden 15 december 2017 till 31 januari 2018. Detta arbetstillstånd skickade Södertälje Kings aldrig till SBBF.

När Södertälje Kings den 12 mars, efter påminnelse från SBBF, skickar det gällande arbetstillståndet för Auston Barnes uppmärksammar såväl Södertälje som SBBF att Auston Barnes endast beviljats arbetstillstånd till den 31 januari 2018. Den 13 mars 2018 ansöker Södertälje Kings hos Migrationsverket om förlängning av arbetstillståndet i enlighet med kontraktstiden.

 

Tävlingsutskottet konstaterar:

Att Auston Barnes under perioden 1 februari till 12 mars 2018 spelat utan giltigt arbetstillstånd.

Att det av Södertälje Kings ansökan till Migrationsverket om arbetstillstånd är tydligt att det varit Södertälje Kings avsikt att arbetstillståndet ska gälla hela kontraktstiden.

Att det åligger Södertälje Kings att säkerställa att erhållet arbetstillstånd är i enlighet med gällande kontrakt, och att Södertälje Kings borde uppmärksammat att det erhållna arbetstillståndet gick ut den 31 januari 2018.

Att Södertälje Kings ansvarar för att skicka det formella arbetstillstånden till SBBF, och att SBBF:s system för spelarlicenser, om så hade gjorts, hade varnat/flaggat.

Att Migrationsverket beviljat Auston Barnes ett arbetstillstånd från den 13 mars i enlighet med gällande kontrakt.

 

Tävlingsutskottets beslut:

Södertälje Kings är ansvariga för de misstag som har begåtts. Av dokumentation och dialog med Södertälje Kings och Migrationsverket är det dock tydligt att Södertälje Kings sökt arbetstillstånd för hela kontraktsperioden, och att Södertälje Kings hela tiden har varit i tro att Auston Barnes arbetstillstånd avsett hela kontraktsperioden, det vill säga fram till säsongsslut 2018. När Södertälje Kings kontaktar Migrationsverket i ärendet väljer Migrationsverket att direkt bevilja ett nytt arbetstillstånd för hela kontraktsperioden utifrån gällande kontrakt.

Utifrån ovan anser Tävlingsutskottet det rimligt att tolka tävlingsbestämmelserna så att de matcher som spelats under tiden 1 februari till 10 mars 2018 lämnas utan åtgärd, men att Södertälje Kings på grund av att de inte tagit ansvar för att säkerställa korrekt dokumentation i enlighet med tävlingsbestämmelserna ska betala en administrativ straffavgift på 15 000 kr.

 

Källa: Svenska Basketbollförbundet

Dela inlägget