Fotograf: Daniel Stiller / Bildbyrån

Fyscoachen: Vanliga problem hos basketspelare

Basket är en sport med snabba riktningsförändringar och många hopp under både match och träning. Detta ställer höga krav på vissa strukturer i kroppen och tyvärr händer det allt för ofta att spelare får problem eller skadar sig. Men så behöver det inte vara. Det går att förbereda sin kropp för att klara av dessa påfrestningar betydligt bättre.

Skador/problem beror på många saker till exempel underlag, skor, spelarens funktion och fysiska status.
I ett 30 tal år så har skobranschen tillverkat skor för att skydda foten och fotleden. Tyvärr har dessa lager med skum och gummi, tillsammans med den allt för vanliga sporttejpen, begränsat propioceptionen (sensorer i muskler, leder och senor) som ska förse kroppen med information kring balans, koordination, läge av kroppsdelar med mera. När detta inte fungerar på ett optimalt sätt så hinner inte kroppen med att korrigera/rädda situationen som den annars skulle kunna gjort. Men andra ord ökar skaderisken markant. Så att ha stödgivande skor och tejp bara för att förebygga skada är inte att rekommendera, resultatet blir ofta det motsatta i slutändan.

När det kommer till rörlighet, så har basketspelare generellt mycket bra funktion i överkroppen, speciellt i rörelser över huvudet. Detta kommer säkert naturligt då mycket av spelet (layups, skott, returtagning osv) sker med bollen i huvudhöjd eller där över. Dock har en väldigt stor majoritet rörlighetsinskränkningar i underkroppen.

DE VANLIGA BEGRÄNSNINGARNA:
* Stela fotleder
* Nedsatt funktion i fötternas muskulatur
* Dålig aktivering och användning av höft/gluteus muskulatur
* Dålig ”core” funktion

INTE HELT OVÄNTAT SÅ ÄR DE VANLIGA PROBLEMEN:
* Fotledsstukningar
* Knäsmärtor (framtill kring knäskålen)
* Ländryggsproblem

Fotledstukningar:
Detta är den vanligaste typen av skada som sker inom basket. Nästan alla basketspelare har någon gång stukat foten. Det är också det problem som gör att spelare missar flest matcher och blir sittande på bänken.

Orsak: nedsatt propioception, stelfotleder, dåligt rehabiliterad tidigare stukning

Förebyggandeåtgärd: Bra omhändertagande och rehabilitering, balansträning, stretching och stärkande av fotledens muskler.

Knäsmärtor:
Basket kräver mycket hopp. Allt för ofta ser man att spelare använder sig uteslutande av lårmuskulaturen vid hopp, istället för att använda sig av höft- och gluteusmuskulatur. Detta gör att senan framtill, som löper över knät, ofta blir överansträngd och som följd uppstår smärta/ömhet. Svårighet uppstår i att framförallt bromsa rörelser (riktningsförändringar, landningar vi hopp och så vidare). Detta kallas ofta jumpers knee.

Orsak: Dålig användning/aktivering av gluteus- och höftmuskulatur. Men även bland annat dålig rörlighet i fotled samt stram lårmuskulatur.

Förebyggandeåtgärd: Aktivering/stärkande av gluteus muskulaturen, förbättrande av fotledens funktion (se åtgärder för stukningar ovan) samt stretching för lårmusklerna.

Ländryggsproblem:
Liksom knäsmärtor, är dessa sällan av allvarlig karaktär, utan mer ett gnagande problem som håller i sig under längre tid och stör prestationen hos spelaren. Ländryggen är ett område som tycker om att vara stabilt. Andra delar av ryggen är mer lämpade till rörelse. Om inte vi klarar av att stabilisera denna region, så blir den lätt överansträngd.

Orsak: Nedsatt ”core” funktion (förhindra rörelse), dålig aktivering av gluteusmuskulatur, samt till viss del nedsatt rörlighet i höft och baksidalår.

Förebyggandeåtgärd: Förbättra corefunktionen att motverka rörelse, aktivering och stärkande av gluteusmuskulatur (se knäproblem). Vid stelhet i baksidalår och höft, så stretcha detta, då det har koppling till ryggproblem.

Som ni ser så hänger mycket av ovanstående ihop, det ena är beroende av det andra. Utöver de ovan nämnda åtgärderna så är grundkravet att spelarna har en god fysisk gjord för att klara av belastningar som sker på planen.
I nästa artikel kommer vi att ta upp exempel på övningar och beskrivning på dessa.

/ Martin Janzon B.Sc, CSCS, PES
Athletic Performance
www.apsc.se

Dela inlägget