Fotograf: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

Mats Carlson vald till ny förbundsordförande

Mats Carlson blev under lördagen enhälligt vald till ny ordförande i Svenska Basketbollförbundet för en period om två år.
– Jag är oerhört hedrad för förtroendet, säger Carlson.

Mötet gick sedvanligt igenom verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014 och 2015. Två år som givit en hel del framgångar både på och vid sidan av basketplanen. Man antog också en verksamhetsinriktning för de närmsta två åren där fokus ska ligga bland annat på att intressera och aktivera fler inom basketbollsporten.

Förbundet ska också arbeta för att öka resurserna. Styrelsen presenterade en eventstrategi som innebär att vi utifrån en bredare rättighetsbas blir tydligare och kontrollerar våra event. Arbetet förstärks också mot kommuner med för ändamålet lämpade arenor.

Tidigare ordförande, Hans von Uthmann, som avböjt omval, inledde mötet med att tacka föreningarna och sedan även styrelse och personal för ett gott samarbete under de sju år han varit ordförande. Hans betonade den starka värdegrund som finns i förbundet och som svensk basket vilar på. Den är något som hjälpt oss i många lägen.
– Jag är oerhört hedrad för förtroendet men samtidigt medveten om att det finns väldigt mycket att göra men att vi tillsammans med föreningar, distrikt och kansli skall fortsätta driva svensk basket framåt, säger Mats Carlson.

Källa: Svenska Basketbollförbundet

Dela inlägget