Fotograf: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

Förändringar i Tävlingsbestämmelserna från säsongen 2016-17

Svenska Basketbollförbundets styrelse har beslutat om ett antal förändringar i Tävlingsbestämmelserna för Förbundsserierna Basketligan och Basketettan från och med säsongen 2016-17. De nya bestämmelserna innebär bland annat att minst hälften av spelarna inskrivna i protokollet ska vara “hemmafostrade”.

Idrotten utvecklas ständigt och det är av stor vikt att Tävlingsbestämmelserna har förankring i samhällets och idrottens utveckling. Genom dessa förändringar garanteras att minst hälften av spelarna i Förbundsserierna har fått sin basketfostran i Sverige. Detta stimulerar ungdomsbasketen och ger svenska talanger möjligheter utvecklas till framtida landslagsspelare.

Efter att säsongen 2014-15 avslutats påbörjade Tävlingsutskottet (TU) ett arbete med att se över möjligheterna att revidera Tävlingsbestämmelserna för Förbundsserierna. TU:s arbete har skett i dialog med intresseföreningarna för Basketligorna och Basketettan. Man har också tittat på Tävlingsbestämmelserna för de nationella ligorna i ett antal europeiska länder, liksom också för ligor arrangerade av europeiska förbundet FIBA.

Erfarenheter har också inhämtats från andra idrottsförbund som exempelvis fotbollen – såväl i Sverige som i Europa har liknande eller motsvarande bestämmelser införts.
– Ett av svensk baskets uttalade mål är att stärka våra landslag, och då ser vi denna förändring som ett viktigt steg i utvecklingen. De nya bestämmelser SBBF:s styrelse beslutat om ligger i linje med de regler som gäller för nationella basketligor i Europa och därmed ges föreningarna också större chanser att konkurrera internationellt säger Mats Carlson, ordförande i Tävlingsutskottet.

De nya Tävlingsbestämmelserna innebär i huvudsak (från och med 2016/2017:)
* i tävlingsmatch inom Förbundsserie (gäller ej Basketligan Rullstol) skall antalet ombytta spelare inskrivna i matchprotokollet vara minst 10 och max 12.

* vid övergång till eller från Förbundsserielag räknas en karensperiod om 14 dagar, dock minst 2 seriematcher.

* vid dubbellicensiering gäller samma ålder för dam och herr – max 23 år det kalenderår säsongen avslutas

* minst hälften av spelarna i matchprotokollet ska vara “hemmafostrade”
– i Förbundsseriematcher med 11 eller 12 spelare inskrivna i matchprotokollet skall minst 6 vara “hemmafostrade”, vid 10 spelare inskrivna skall minst 5 vara “hemmafostrade”.
– som “hemmafostrad” räknas svenska medborgare, samt utländsk medborgare som varit registrerad för svensk förening under minst 3 år från det kalenderår spelaren fyller 13 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 21 år.

* utöver “hemmafostrade” spelare får lag i matchprotokollet skrivna in obegränsat antal spelare som är medborgare i ett land inom EU (inkl. EES och Schweiz.)

* av antalet icke-hemmafostrade spelare inskrivna i matchprotokollet får max 3 vara medborgare i land utanför EU/EES

Källa: Svenska Basketbollförbundet – klicka här för att läsa texten i sin helhet

Dela inlägget