Föreningen Basketligan herr tar över basketsverige.se

Sedan den 1 juni 2015 är Föreningen Basketligan herr (FBh) nya ägare till basketsverige.se. Tanken är att sajten ska bli en gemensam portal för svensk herrelitbasket men även spegla övrig svensk och internationell basket.

– Det är viktigt för en av världens största sporter, även om basket är en ganska liten sport i Sverige, att på något sätt samlas kring en gemensam resurs för att göra basketen mera synlig i ett medialandskap under förändring. Alla klubbar i herrligan i basket har insett att denna satsning, genom att ta över basketsverige.se, är nödvändig. Här kommer man bland annat också att finna länkar till alla webbsända matcher som sänds i egen regi eller på annat sätt. Därmed gör man sporten tillgänglig för alla idrottsälskare. Modell för det står Hockeyallsvenskan, säger Roland Marklund som är FBh:s styrelseordförande.

Basketsverige.se kommer vara det samlade fönstret för svensk herrelitbasket, och en gemensam nyhetsportal där också samtliga klubbars webbmatcher kommer att marknadsföras.

Vad är FBh?
Föreningen Basketligan herr (FBh) är en ideell förening inom svensk herrelitbasket.

FBh har till uppgift att åstadkomma ett fast nätverk och ett stärkande samarbete klubbarna emellan och att tillsammans med Svenska Basketbollförbundet, arbeta för en ständig utveckling av svensk herrelitbasket.

FBh är en sammanslutning av alla de klubbar som vid varje tidpunkt finns representerade i Basketligan herr. Vid nedflyttning ur Basketligan herr upphör automatiskt klubbens medlemskap i FBh vid verksamhetsårets utgång. Klubb som flyttas upp till Basketligan herr blir automatiskt medlem i FBh från och med följande verksamhetsår.

FBh kan handlägga alls slags frågor som berör herrelitbasket, samt frågor som på annat sätt har betydelse för de deltagande föreningarna. Speciellt utrymme ges för frågor gällande försäljning, marknadskommunikation, spelform och ekonomi.

Dela inlägget